Shoutbox | Zoeken (tijdelijk uitgeschakeld)
Vorige  1 ... 1229, 1230, 1231, 1232, 1233
Ongelezen bericht Geplaatst op 24 mei 2023 13:31 
 
Hardtraxxer
Avatar gebruiker

Mandarijnen doen het bij mij goed qua moeite/lekker ratio.

Zelfde vraag.
Ongelezen bericht Geplaatst op 24 mei 2023 14:09 
 
Hardtraxx Elite
Avatar gebruiker

Aardbeien! :loving: Of telt dat niet? Anders een appel of sinaasappel.

Favoriete groente?
Ongelezen bericht Geplaatst op 24 mei 2023 14:23 
 
Kraak... Piep...
Avatar gebruiker

Ui.

Tenzij je iets qua maaltijd bedoelt, dan Bloemkool.

Zelfde vraag.
Ongelezen bericht Geplaatst op 24 mei 2023 14:49 
 
Hardtraxx Veteran
Avatar gebruiker

Witlof (wel met ham en kaas)

Welke HS dj/producer vindt jij leuk of juist irritant op social media (denk aan dingen posten of reacties enzo)
Ongelezen bericht Geplaatst op 24 mei 2023 16:56 
 
Kraak... Piep...
Avatar gebruiker

Geen idee, ik volg al weinig hardstyle/hardcore artiesten en als ze irritant zijn ontvolg ik ze ook meteen.

Snap ook niet waarom je een persoon zou volgen als hij/zij irritant is, dan draag je ook actief bij aan het bereik van die persoon.

Zelfde vraag.
Ongelezen bericht Geplaatst op 24 mei 2023 17:10 
 
Hardtraxxer

Ik vond rooler en sickmode wel geinig op insta.
Maar nu, naarmate de tijd, begint het irritant te worden.
Thyron vind ik ook vervelend.

Wat Broken Balance zegt is wel waar, maar soms is het ook info over muziek en dat vind ik wel heel interessant.
Wat er verder bij komt kijken ligt net aan of het in mijn straatje is of niet.
Bij bovengenoemde vaker niet dan wel.
Ongelezen bericht Geplaatst op 25 mei 2023 08:46 
 
Hardtraxx Addict
Avatar gebruiker

Maar, wat is de volgende vraag?
Ongelezen bericht Geplaatst op 25 mei 2023 09:05 
 
Hardtraxx Elite
Avatar gebruiker

De vraag stellen is 'm beantwoorden.

Heb jij ook al zin in de uitstorting van de heilige geest?
Ongelezen bericht Geplaatst op 25 mei 2023 11:44 
 
Hardtraxx Veteran
Avatar gebruiker

Het antwoord is Ja! ik bezit hem. Ik laat mij er door leiden en besturen.

De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag was de vervulling van de belofte van de Heer Jezus aan Zijn discipelen. Wat er gebeurd is op de avond van de dag van de opstanding van de Heer, was niet de vervulling van die belofte, want bij Zijn hemelvaart heeft de Heer Zijn belofte, in Johannes 14 gegeven, herhaald. Hij zei toen tot de Zijnen: ‘Maar u zult kracht ontvangen, als de Heilige Geest over u komt, en u zult Mijn getuigen zijn’ (Hand. 1:8). Enkele verzen hiervoor had Hij hun bevel gegeven om zich niet van Jeruzalem te verwijderen totdat de Belofte van de Vader gekomen zou zijn (zie Hand. 1:4-5).

Toen de Heer Jezus aan de avond van de dag van Zijn opstanding in het midden van Zijn discipelen verscheen, blies Hij in hen en zei Hij: ‘Ontvang [de] Heilige Geest’ (Joh. 20:22). Dit was de mededeling van de Geest, als het leven van de opstanding. Net zoals God na de schepping van de eerste mens de ‘adem des levens’ in zijn neusgaten blies, zodat hij een levende ziel werd, zo deelde het Hoofd van de nieuwe schepping de Zijnen het leven en de onverderfelijkheid mee, zodra Hij uit de doden was opgestaan en als het tarwegraan vrucht gedragen had.

Op de Pinksterdag, tien dagen na de hemelvaart van de Heer Jezus, werd de belofte van de Heer vervuld en daalde de Heilige Geest, door de verheerlijkte Heer gezonden, uit de hemel neer en maakte Hij woning in de discipelen. Naar het woord van de apostel werden hun lichamen gemaakt tot een tempel van de Heilige Geest en werden zij allen door één Geest tot één lichaam gedoopt (1 Kor. 6:19; 1 Kor. 12:13).

Die Heilige Geest was de Plaatsvervanger van de Heer Jezus op aarde. Als zodanig had de Heer Hem beloofd: ‘En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u is tot in eeuwigheid: de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn’ (Joh. 14:16-17). Tot op de komst van die Trooster waren de discipelen alleen en daarom mochten zij zich niet van Jeruzalem verwijderen, maar moesten ze daar wachten totdat Hij door de Vader tot hen zou gezonden worden. Toen Hij gekomen was, waren zij geen wezen, geen verlatenen meer.

De Heer Jezus was door de Heilige Geest tot de Zijnen gekomen, zoals Hij beloofd had: ‘Ik zal u geen wezen laten, Ik kom tot u’ (Joh. 14:18). Dit bleek duidelijk toen de Heilige Geest gekomen was. Dezelfde mannen die bij de gevangenneming van de Heer Jezus op de vlucht geslagen waren en die na de opstanding van de Heer uit de doden uit vrees voor de Joden de deuren van de zaal waar zij vergaderd waren, gesloten hadden, stonden nu onvervaard, vol moed en kracht, te midden van de vijandige en spottende Joden.

Zij predikten vol heilige geestdrift het heerlijke evangelie van Gods genade in Christus Jezus en mochten de vreugde smaken diezelfde dag drieduizend kostbare zielen te brengen aan de voet van het kruis (Hand. 2:41). Van toen af ging die zegen als een stroom over alle landen van de aarde, zodat de apostel Paulus aan het eind van de Brief aan de Romeinen kon getuigen dat het evangelie van Jezus Christus onder al de volken bekend was gemaakt.

De Heilige Geest zou de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8), want de wereld had niet in de Heer ­Jezus geloofd, maar Hem verworpen en gedood. God had Hem evenwel uit de doden opgewekt en aan Zijn rechterhand verheven en daarna de Heilige Geest op aarde gezonden, zodat de tegenwoordigheid van de Heilige Geest op aarde het bewijs is dat de wereld de Heer Jezus heeft verworpen. Ook bewijst dit dat God rechtvaardig is, omdat Hij de door de wereld verworpenen in Zijn heerlijkheid opneemt en dat weldra het oordeel over de wereld komen zal, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is.

Ernstige waarheid voor allen die tot de wereld behoren! De tegenwoordigheid van de Heilige Geest op aarde is voor hen het bewijs dat zij eenmaal door God ter verantwoording zullen worden geroepen voor de moord op Zijn geliefde Zoon. Als u Hem nog niet hebt aangenomen, denk dan hier goed over na, erken uw schuld en neem de toevlucht tot de genade van God, die nog aan alle zondaren vergeving van zonden door het geloof in Jezus Christus aanbiedt.

Voor de gelovigen in de Heer Jezus is de Heilige Geest hun Trooster en Leidsman door deze wereld naar het Vaderhuis daarboven. Zoals Eliëzer, Abrahams knecht, Rebekka uit Mesopotamië tot Izak leidde, zo leidt de Heilige Geest de bruid van Christus door deze wereld tot haar hemelse Bruidegom. De Heer Jezus zal uit de hemel neerdalen en Zijn bruid tot Zich nemen in de lucht, opdat zij voor eeuwig daar zal zijn waar Hij is.

Op die reis getuigt de Heilige Geest van de heerlijkheid van de Bruidegom, van Zijn liefde en macht, van Zijn genade en schoonheid, ja van alles wat de Heer Jezus deed tot verlossing, heiliging en verheerlijking van Zijn bruid, van al Zijn trouwe zorgen voor de Zijnen, nu in de hemel, waar Hij leeft om voor hen te bidden. Hij schenkt haar vrede en blijdschap, vrijmoedigheid en kracht, licht en wijsheid, met andere woorden: alles wat zij nodig heeft in deze moeitevolle en gevaarlijke wereld en Hij verlaat haar nooit één ogenblik.

Door die Heilige Geest hebben allen die in de Heer Jezus geloven, het bewustzijn van de vergeving van hun zonden, want de Heilige Geest getuigt het ons dat de Heer onze zonden en wetteloosheden geenszins meer gedenken zal (Hebr. 10:17). Door die Heilige Geest weten zij dat zij kinderen van God zijn geworden. Door Hem roepen zij: ‘Abba, Vader’. ‘De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn’, zegt de apostel Paulus in Romeinen 8:16. Door die Heilige Geest gaan zij als priesters het hemels heiligdom binnen en brengen zij daar de offers van lof en dank. En door die Heilige Geest roepen zij met verlangende harten: ‘Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig!’

Met welk vervoer ga jij meestal naar een festival?
Ongelezen bericht Geplaatst op 25 mei 2023 12:01 
 
Hardtraxx Addict
Avatar gebruiker

Partybus of met de auto

Zelfde vraag
Ongelezen bericht Geplaatst op 25 mei 2023 12:06 
 
Hardtraxx Veteran
Avatar gebruiker

De auto, toch wel prettig als je zelf kan bepalen wanneer je heen/weg gaat maar ook gewoon je eigen reistijden neerzet :)

Is er ooit wat gebeurt in je leven waardoor je karakter totaal anders is geworden?
Ongelezen bericht Geplaatst op 25 mei 2023 14:03 
 
Hardtraxx Veteran
Avatar gebruiker

Toetreden van de Hardtraxx appgroep.

En bij jou?
Ongelezen bericht Geplaatst op 25 mei 2023 15:10 
 
Hardtraxx Veteran
Avatar gebruiker

Klap van de molen gehad toen ik 9,5 was

Jij?
Ongelezen bericht Geplaatst op 27 mei 2023 01:41 
 
Hardtraxx Elite
Avatar gebruiker

I guess + dit jaar het stickertje ADHD-I mogen ophalen en er een abbonement op apotheekvitamientjes er bij gekregen. Qua karakter, I dunno, maar iig nu 800% productiever qua werk.

De vraag mag door!
Ongelezen bericht Geplaatst op 27 mei 2023 09:19 
 
Hardtraxx Veteran
Avatar gebruiker

Mark With A Tarrel schreef:
I guess + dit jaar het stickertje ADHD-I mogen ophalen en er een abbonement op apotheekvitamientjes er bij gekregen. Qua karakter, I dunno, maar iig nu 800% productiever qua werk.

De vraag mag door!


Ik had een groen vinkje op een drol geplakt en als sticker gepost in een groepsapp.

Zelfde vraag.
Ongelezen bericht Geplaatst op 27 mei 2023 10:53 
 
Kraak... Piep...
Avatar gebruiker

Niet iets extreems maar ook recent een stickertje voor ADD en een paniekstoornis gekregen. Geen cocktail van medicijnen (wil ik ook niet) maar het laatste is op zijn terugweg door effectieve behandeling. ADD later maar naar kijken gezien het toch een jaartje eigen risico leegtrekken wordt.

Zelfde vraag.
Vorige  1 ... 1229, 1230, 1231, 1232, 1233
Forumoverzicht » Off-topic » Off-Topic